LÀM SAO ĐỂ BIẾN KIẾN THỨC CHUYÊN GIA CỦA BẠN THÀNH ĐƠN HÀNG GIÁ CAO TRONG 6 TUẦN MÀ KHÔNG CẦN PHẢI MỞ CÔNG TY, TUYỂN NHÂN SỰ... HAY LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ KHIẾN BẠN KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC

Dành cho: Người  ĐANG  có kiến thức, chuyên gia trong một lĩnh vực, người coaching, traning... muốn tận dụng kiến thức để  tạo ra công việc kinh doanh  hoặc gia  tăng tối đa lợi nhuận  trong công việc hiện tại.

Bạn đang là chuyên gia trong 1 lĩnh vực nhưng