Lịch học tháng 7/2020

Lịch học tháng 7 dili group

Lịch học tháng 7/2020

Lịch Khoá Học - Tháng 7

1. 19h00 - 21h00, Ngày 13/7/2020 - 18/07/2020 - Khoa Học Làm Giàu
2. 19h00 - 21h00, Ngày 20/7/2020 - 25/7/2020 - Hạnh Phúc Để Thành Công
3. 19h00 - 21h00, Ngày 27/7/2020 - 1/8/2020 - Social Business
4. 09h00 - 21h00, Ngày 7,8,9/8/2020 - Rich People Business (Học Phí 45 triệu)

???? Ngày 13,14,15,16/08/2020 - Leadership Training (13/8 học ở Phú Nhuận Plaza) khuya 13/8 xe chở từ Phú Nhuận Plaza đi Cao Minh học ở Cao Minh từ 14,15,16/8/2020) (Học Phí: 15,000,000 VNĐ - Bao gồm ăn ở đi lại trong 4 ngày)