Lịch học tháng 6/2020

lịch học tháng 6 dili group

Lịch học tháng 6/2020

LỊCH HỌC THÁNG 6/2020

  1. Hạnh Phúc Để Thành Công (K06): 1,2,3,4,5,6/06/2020 - (19h30)
  2. Khoa Học Làm Giàu (K06): 8,9,10,11/06/2020 - (19h30)
  3. Cộng Đồng Kinh Doanh Cùng Thầy Linh (K02): 12/06/2020 - (19h30)
  4. Tiktok Triệu Sub (K01): 15,16,17,18,19,20/06/2020 - (19h30)
  5. Social Business (K06): 22,23,24,25,26,27/06/2020 (19h30)

-------------///-------------

Chương trình đào tạo nội bộ DiLi Group

Diễn ra hằng ngày lúc 08h30 - 09h30, Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần.

Địa điểm: DiLi Group

Điều kiện tham gia: Click Xem 

Thứ 2: Marketing

Thứ 3: Sale và CSKH

Thứ 4: Tư duy thành công

Thứ 5: System DiLi

Thứ 6: Sản phẩm và Công Nghệ

Thứ 7: Câu chuyện thành công