Lịch học tháng 5/2020

lịch học tháng 4 dili group

Lịch học tháng 5/2020

LỊCH HỌC THÁNG 5/2020

  1. Social Business: 11,12,13,14,15,16,17/05/2020 - (19h30)
  2. Khoa Học Làm Giàu - K04: 5,6,7,8,9/05/2020 - (19h30)
  3. Học Viện Lãnh Đạo - K02: 18,19,20,21,22,23,24,05/2020 (19h30)
  4. Hạnh Phúc Để Thành Công - K06: 1,2,3,4,5,6,7/06/2020 (19h30)
  5. Khoa Học Làm Giàu - K05 : 28,29,30,31 (19h30)

-------------///-------------

Chương trình đào tạo nội bộ DiLi Group

Diễn ra hằng ngày lúc 08h30 - 09h30, Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần.

Địa điểm: DiLi Group

Điều kiện tham gia: Click Xem 

Thứ 2: Marketing

Thứ 3: Sale và CSKH

Thứ 4: Tư duy thành công

Thứ 5: System DiLi

Thứ 6: Sản phẩm và Công Nghệ

Thứ 7: Câu chuyện thành công