1 Số Quy Luật Sử Dụng CRM

1 Số Quy Luật Sử Dụng CRM

1 Số Quy Luật Sử Dụng CRM

1 Số Quy Luật Sử Dụng CRM 
* Đối với tất cả mọi người sử dụng CRM thì khi data KH vào chủ sở hữu của bất kỳ ai, mọi người vui lòng kiểm tra xem đó có đúng là KH của mình hay không nếu không phải thì CHUYỂN CHỦ SỞ HỮU VỀ ADMIN.
* Đối với các bạn chạy page Lê Chí Linh có một số lưu ý như sau:
+ Những data từ ngày 03/04/2020 trở về trước sẽ được chia và tính dựa trên pancake
+ Những data sau ngày 03/04/2020 sẽ được chia và tính dựa trên CRM 
+ Các bạn có 1 tuần từ Ngày 03/04/2020 đến ngày 08/04/2020 để chuyển data từ Pancakes sang CRM (Sau ngày 08/04/2020 chúng tôi sẽ không giải quyết mọi vấn gì về Data)
+ Hiện tại có rất nhiều Page riêng đang kết nối với CRM nên có 1 trường hợp là 1KH như inbox 2 Page khác nhau thì mình sẽ tính data đó cho Page đầu tiên
(VD: KH lần đầu tiên thấy quảng cáo của Page Lê Chí Linh sau đó ib và đồng thời sau đó cũng thấy Quảng cáo của Page Phụ Nữ Khởi Nghiệp và inbox trong trường hợp này data sẽ được tính cho page đầu tiên)

Nếu phát hiện ai KHÔNG CHÍNH TRỰC thì vui lòng chuyển khoản nộp phạt 5.000.000đ và rời khỏi DiLI Group. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau làm việc mang lại hiệu quả cao nhất và mỗi người đạt được mục tiêu của bản thân.

Cám ơn các bạn.